Влизането забранено!

Влизането забранено!

Описание

Табела “Влизането забранено!” Табелата се поставя на места, които не бива да бъдат достъпни за хора, които нямат официален пропуск или причина да преминат въпреки указанията.