Внимание обратно напрежение

Внимание обратно напрежение

Описание

Табела “Внимание обратно напрежение” се използва за обозначаване на специфично опериране на електрическо устройство.