Табела “Не влизай опасно за живота”

Не влизай опасно за живота

Описание

Табела “Не влизай опасно за живота”. За помещения, където е необходима специална екипировка или подготовка преди експлоатация.