Табела “Не затваряй работят хора”

Не затваряй работят хора

Описание

Табела “Не затваряй работят хора”. Използва се за помещения, които се заключват едностранно и такива, които имат нужда от непрекъсната вентилация.