Внимание високо напрежение

Внимание високо напрежение

Описание

Табела “Внимание високо напрежение”. Подходяща за трафопостове, електротрансформатори и други съоръжения, работещи под високо напрежение.