Табела “Стой тук се работи под напрежение”

Стой тук се работи под напрежение

Описание

Табела “Стой тук се работи под напрежение”. Подходяща за съоръжения, които работят под напрежение, опасно за живота на незащитени работници и минувачи.