Пътните знаците и табелите винаги се асоциират първо с пътната сигнализация. Всъщност указания не са нужни само на пътя, а почти навсякъде – държавни институции, бизнес сгради, търговски центрове, болници, паркове, хотели, магазини и други. Целите, за които се използват табелите са упътване, обезопасяване, информиране.

Също както при знаците, на някои табели има текст, на други пиктограма или комбинация от двете опции. Често табелите се различават според институцията и мястото, което обслужват.

Знаци и табели в кооперации, недвижимо имущество и частни имоти

В недвижимата собственост, знаците и табелите имат важно място. Всеки жилищен блок трябва да има табели, на които са изписани неговият номер, номерът на всеки вход и адресът на сградата. Частните паркинги към сградите също трябва да бъдат разчертани и обозначени със знаци и табели.

Някои затворени жилищни комплекси имат няколко крила на сградите, както и други съоръжения. Ако липсват наставления относно посоката и локацията на всеки обект, посетителите ще трябва да изгубят доста време в търсене на точния обект.

Сигнализация в обществени сгради и институции

За да могат правилно да се ориентират посетителите на определени институции, те имат нужда от напътствия. Някои институции обслужват граждани по множество комплексни въпроси. Съответно различни департаменти с по няколко звена всеки се нуждаят от достатъчна добра система за напътствия, за да могат да бъдат достъпвани от правилните посетители. 

В случай на авария трябва да има табела с актуален евакуационен и авариен план, указващ пътя към най-близкия изток и локацията на различни системи и инструменти с противопожарни и други цели. В някои училища дори се провеждат обучения по евакуация.

Сигнализация при строителна и ремонтна дейност

Що се отнася до строителство, промишленост и ремонтни дейности, безопасността на работниците и преминаващите цивилни граждани е приоритет. Необходимото оборудване в тази сфера не е свързано само със знаци и табели, но и с специална екипировка и облекло. 

Строежите са често срещана картинка през последните няколко години и изискванията за безопасност стават все по-големи. Необходима е организация за извършването на всички доставки и складирането на необходимите материали. Това се постига чрез вътрешна организация, изградена със знаци, табели и специфична маркировка.

По пътната мрежа и около нея често се извършват различни ремонтни дейности, свързани с подобряване на инфраструктурата, отстраняване на аварии и други. Примери за такива дейности са:

  • ремонтиране или реконструиране на пътната настилка и/или тротоар;
  • полагане или освежаване на пътната маркировка;
  • подмяна и монтаж на пътни знаци;
  • ремонтни дейности по ВиК инфраструктурата;
  • профилактика и поддръжка на светофари;
  • инсталиране на системи за улично видеонаблюдение;
  • пробиване и ремонт на противопожарни съоръжения и сондажи за вода с обществен характер, копаене на кладенец и други.

Обезопасяване в туризма и развлекателните мероприятия

Когато имаме струпвания на големи маси хора с развлекателна цел също изисква организация и обезопасяване. Такива струпвания можем да наблюдаваме по спортни събития, концерти, ресторанти, хотели, атракции и много други. Управлението на тълпи от хора става трудно и изисква внимателно планиране в детайли – от табелата за хлъзгав под до наръчници за ползване на дадени съоръжения.

Отговорността в случая е двупосочна. Управата на всяка институция е задължена да следва всички установени правила за безопасност, но хората от своя страна трябва да поемат отговорност и да спазват всички препоръки. Типичен пример са преносимите табелки за хлъзгава настилка или под, осветени символи, указващи посоката за изход от сградата и други.

Табелите в бизнеса и маркетинга

Много бизнес използват табели, за да напътстват посетителите си до търсената локация. Други имат за цел да промотират дадена услуга или продукт. Рекламните табели вършат страхотна работа на локално ниво и много професионалисти се възползват от това. Една от услугите, които Елит предлага на своите клиенти е именно изработка на поръчкови табели и знаци. Свържете се с нас за повече информация относно услуги в сферата на пътната сигнализация и безопасност.