Кои са най-често срещаните пътни знаци? Много от тях са типични за определена сфера. Характерни пътни знаци се използват за контрол на трафика около строежи, кооперации, училища и търговски центрове. По-долу ще намерите най-често произвежданите от ЕЛИТ видове пътни знаци и указателни табели.

Често срещани знаци в България

Знаци за въвеждане и отмяна на забрана

Това са видовете пътни знаци, които регулират поведението на водачите. Общите регулаторни знаци включват знаци за спиране, знаци за добив, знаци за забранено влизане, знаци за грешна посока на движение и знаци за ограничение на скоростта. Нормативните знаци обикновено съобщават на шофьорите какво не им е позволено да правят. Регулаторните знаци спасяват хиляди животи годишно. Някои от тях са оборудвани със светодиодни системи, за да осигурят оптимална видимост и максимална безопасност 24 часа в денонощието.

Пътни знаци относно предимството

Знаците, даващи или отнемащи предимство със сигурност, са най-често срещаните. Броят на нерегулираните кръстовища у нас тенденциозно намалява. Знаците за предимство присъстват на всяко кръстовище, със или без светофар. Най-срещаните от тях са знак за път с предимство, път без предимство и стоп.

Предупредителни пътни знаци

Основната работа на предупредителните знаци е да информират водачите за предстоящите пътни условия. Предупредителните знаци могат да бъдат постоянни или временни в зависимост от тяхната цел. Завой наляво, завой надясно, странични пътни знаци, завои с предупредителни знаци за скорост и разделени магистрални знаци, са някои от най-често срещаните пътни знаци. За тях са характерни триъгълната форма и червеният кант.

Указателни табели

Основната работа на предупредителните знаци е да информират водачите за предстоящите пътни условия. Предупредителните знаци могат да бъдат постоянни или временни в зависимост от тяхната цел. Завой наляво, завой надясно, странични пътни знаци, завои с предупредителни знаци за скорост и разделени магистрални знаци, са някои от най-често срещаните пътни знаци. За тях са характерни триъгълната форма и червеният кант.