Познаването и спазването на пътната маркировка основата на правилното и безопасно шофиране.Пътната маркировка се състои от линии, стрелки, символи и надписи, положени със съответните машини и оборудване върху пътното платно и пътните съоръжения. Mоже да се използва самостоятелно или в съчетание с пътни знаци, уредби за светлинно регулиране на движението и други средства за пътна сигнализация. Пътната маркировка трябва да е светлоотразяваща, за да може да се вижда от водачите в тъмната част от денонощието и при лоши метеорологични условия.

Пътната и линейната маркировка са съществена част от нашите пътища повече от сто години. Те не само действат като универсален език за участниците в движението, но имат и безброй предимства по отношение на безопасността. Въпреки привидно простата си функция, пътната маркировка е това, което автомобилите с автономно управление на следват, за да стоят в пътната

И докато маркировките винаги ще се различават минамално по света, пътищата в различните държави са стандартизирани. Основите са универсално разбрани до толкова голяма степен, че шофирането в чужбина да е възможно и за по-уверени или опитни шофьори.

Приложение на пътната маркировка

Пътната маркировка има голямо приложение в пътната сигнализация. Тя изпълнява фундаментални за движението и безопасността по пътищата функции. Това се изразява в  създаване на организация на движението по пътищата чрез разделяне на платното за движение на пътни ленти, обозначаване на пътни съоръжения, информиране на участниците в движението, в това число за направлението на пътя, за възможността за избор на посоки за движение, за наименования на населени места и други обекти и за посоките към тях, както и за даване на други необходими указания. 

Елит предлага полагане на всички видове пътна маркировка

 • Напречна и надлъжна пътна маркировка (хоризонтална / вертикална)
 • Релефна (шумна) пътна маркировка
 • Разчертаване на паркинги и паркоместа
 • Постоянна и временна пътна маркировка

Видове маркировка според периода за употреба

Постоянна и временна пътна маркировка

     Постоянната пътна маркировка се изпълнява в бял или жълт цвят. Пътна маркировка с жълт цвят се използва за обозначаване на площи, забранени за престой и паркиране, и за очертаване на ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. 

  Постоянна пътна маркировка с бял цвят се използва за маркировка на пътни съоръжения, разположени непосредствено до платното за движение. Със същите цветове може да се изпълнява и постоянната маркировка на открити бордюри, които ограничават острови върху платното за движение.

     Временната пътна маркировка обикновено е с оранжев цвят, различен от този на постоянната. Използва се за въвеждане на временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи с продължителност повече от един месец.

ЕЛИТ

Постоянна пътна маркировка

Надлъжна и напречна пътна маркировка

С надлъжна пътна маркировка се обозначават:

 • Единична непрекъсната линия – на ППС е забранено да я застъпват и пресичат, освен когато очертава границата на пътното платно
 • Двойна непрекъсната линия – на ППС е забранено да я застъпват и пресичат.
 • Единична прекъсната линия – разрешено пресичането
 • Двойна прекъсната линия – разрешено само когато е разположена от дясната страна по посока на движението.
 • Двойна смесена линия – Пресичането й е разрешено само от страната на прекъснатата линия

С напречна пътна маркировка се обозначават:

 • Стоп-линия – водачът е длъжен да спре, преди линията
 • Линия за изчакване – определя мястото, където водачът при необходимост спира, за да пропусне движещите се по пътя с предимство.
 • Пешеходна пътека – очертава се с широки непрекъснати линии, успоредни на оста на пътя.
 • Велосипедна пътека – очертава се с две успоредни прекъснати линии, състоящи се от квадрати или ромбове.

Иновации в пътната маркировка

Познаването и спазването на пътната маркировка основата на правилното и безопасно шофиране.Пътната маркировка се състои от линии, стрелки, символи и надписи, положени със съответните машини и оборудване върху пътното платно и пътните съоръжения. Mоже да се използва самостоятелно или в съчетание с пътни знаци, уредби за светлинно регулиране на движението и други средства за пътна сигнализация. Пътната маркировка трябва да е светлоотразяваща, за да може да се вижда от водачите в тъмната част от денонощието и при лоши метеорологични условия.

Позиционирането в лентата не е нещо, за което самите шофьори ще трябва да мислят след още няколко години. Автономните превозни средства са едно от най-очакваните технологични разработки, имайки предвид начина, по който масово пътуваме. В някои отношения тази технология вече е достигнала до много участници в движението, като например круиз контрол, автоматично спиране и разпознаване на лентата.

Технологичното развитие в тези функционалности може да бъде ключово за произшествията и последствията от тях. За да оперирате безопасно и надеждно с тази технология обаче, маркировъчните линии трябва да са много ясни и добре поддържани. Това е един от начините, по които науката надгражда изградения фундамент, като му намира допълнителни приложения.

Често задавани въпроси

От какво се прави боята за пътна маркировка?
Видът на боята за полагане на маркировка се определя от целта и предназначението и. Въпреки това, по-голямата част от работата се извършва с термопластична боя, която се състои от синтетични смоли и премикс стъклени перли. Когато не се използва термопластика, има и други високоефективни смоли, които могат да ги заместят. Често се използва метилметакрилат, известен също като ММА или студена пластмаса, но има и други като епоксидна боя, боя на водна основа, боя на акрилна основа и хлорирана гумена боя.

Може ли да се премахва пътната маркировка?
Да. Има различни методи за премахване на пътна маркировка. По-известните от тях са чрез водна струя (хидробласт), пясъчна струя или метална струя. Всеки метод е подходящ според настилката и боята на маркировката.

Трябва ли пътната настилка да бъде почистена преди полагане на пътна маркировка?
Преди поставяне на пътна маркировка, платното трябва да бъде подготвено. Това включва и премахването на прах, пясък, пръст и други отпадъце от асфалта.

За колко време изсъхва боята след нанасяне?
Едно от най-добрите качества на термопластичната боя е, че тя изсъхва изключително бързо – необходими не повече от 5 минути. ММА боята или студената пластмаса също изсъхват за кратко време, докато тези на водна основа се нуждаят от няколко часа.

Може ли да се поставя маркировка в дъждовно време?
Не. Тъй като дъждовната вода променя качествения състав на боята, тя не може да залепне добре за повърхността.

Още за Елит?

Научете повече за дейността на Елит пътна сигнализация – ТУК

Свържете се с нас

Свържете се с нас през имейл, телефон или контактната форма – ТУК

Още статии

Разгледайте и останалите теми в блога за още полезна информация