Пътните знаци са знаци за сигнализация, издигнати отстрани или над пътищата, за да дават указания или информация на участниците в движението. Навремето първите пътни знаци са били направени от дърво или разположени в дясно от пътното платно каменни плочи. Малко по-късно са били въведени и знаци с повече от едно указание, показващи едновременно няколко посоки към различни населени места или знаци, свързани с климатичните условия.През 1930 година обаче навлизането на автомобилите се засилва и съответно трафика. Факт са и първите международни пътувания с автомобили. Това довежда първо до опростяване и стандартизиране на пътните знаци с картинки и символи вместо текст. Така езиковите бариери биват преодолени и всички държави започват да използват еднакви пътни знаци с цел безопасност на движението и регулиране на трафика. Такива знаци за първи път са разработени в Европа и са приети в различна степен от повечето страни.

Международни конвенции

Началото на стандартизацията на пътните знаци в Европа било поставено с подписването на Женевската конвенция от 1931 г. за обединението на пътните сигнали от няколко на брой държави. Правилата на Конвенцията от 1931 г. са доразработени в Женевския протокол за пътните знаци и сигнали от 1949 г.

През 1968 г. европейските държави подписват Виенската конвенция за пътния трафик с цел стандартизиране на правилата за движение в участващите страни зада улеснят международния пътен трафик и да повишат пътната безопасност. В резултат на това в Западна Европа пътните знаци стават стандартизирани, въпреки че все още има някои специфични изключения, предимно датиращи от преди 1968 година. Принципът на европейския стандарт за пътни знаци е, че определени форми и цветове трябва да се използват с утвърдени значения:

  • Триъгълните знаци (черни символи на бял или жълт фон) предупреждават за опасности.
  • Регулаторните знаци са кръгли·
  • Информационните и останалите вторични знаци са с правоъгълна форма.
  • Предупредителни знаци за животните, които се срещат в съответната локация.

Групи пътни знаци

Пътните знаци могат да бъдат групирани в няколко типа. Например приложение 1 към Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали (1968 г.), която към 30 юни 2004 г. е подписана от 52 страни, определя осем категории знаци:

Пътните знаци са съществена част от движението по пътищата и трябва да бъдат познавани и спазвани. Тяхното значение е многопластово и е добре да не бъдат пренебрегвани.