Понятието пътно строителство, освен процеса на асфалтиране, събира  и много други важни компоненти в себе си като например мерки за обезопасяването на пътя, поставяне на пътни знаци, пътна маркировка и всички останали съоръжения за пътна сигнализация и безопасност. Пътното строителство е процес, обобщаващ  процеси, свързани с изграждането на пътища и пътна инфраструктура, поддръжка и преустройство. То е пряко свързано с аеродрумното строителство – пистите за излитане и кацане, и пътищата за престой и регулиране на самолетите. Занимава се и с поддържането и изграждането на по – мащабни проекти като извънградски пътища, магистрали и пътни възли, и съответно тези от градски тип като булеварди, улици, кръстовища и други.

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО И СИГНАЛИЗАЦИЯ

   Пътното строителство е пряко свързано с пътната сигнализация, тъй като, чрез него се поставят всички инструменти за изграждането на пътищата, като табели и  указания, пътна маркировка, светофарни уредби пътни знаци и др.

Част от пътната сигнализация са и останалите компоненти, които допринасят за по – безопасното движение по пътищата и тяхното регулиране. Такива например са:

 • стойките за знаци и маркерите за безопасно разстояние
 • аксесоарите за огражденията и принадлежности за складиране   
 • ограждения от европанели и  указателни ограждения
 • сигнални светлини
 • бариерни панели, огради, полицейски бариери, сгъваеми бариери
 • указателни знаци, ограждения за шахти
 • стойки за предупредителни знаци

Пътното строителство от своя страна, изготвя и изпълнява  проекти за временна и постоянна организация на  движението. Произвежда и монтира  пътните знаци, указателните и рекламните табели, както и носещи системи и скрепителни монтажни елементи. Изгражда  светофарни уредби, изпълнява хоризонтална пътна маркировка и транспортира ограждения. 

Дейности по пътното строителство

 Дейностите, които пътното строителство изпълнява при изграждането на нова инфраструктура са:

 • изграждане на елементи за пътно обезопасяване като например мантинели, предпазни огради и други 

 • изграждане на пътни съоръжения. Такива са мостове, тунели, подлези, надлези, водостоци и т.н. 

 • изграждане на на конструкция на пътната настилка 

 • трасиране на канали, пътища, надземни и подземни проводи (геодезически дейности)

 •  извършване на изкопно – насипни работи, рехабилитация на пътища  (разчистване на площите , фрезоване на съществуващата асфалтова настилка и др. (земни дейности)

 • изграждане на инженерни мрежи 

 • ремонт на пътната мрежа – основен и текущ

Освен дейностите за пътната инфраструктура, има няколко основни други обобщаващи  дейности, свързани с пътищата като цяло. Те биват:

 • изграждане на подпорни стени, канавки, мостове, пътни съоръжения, основи от каменни материали и теренна основа за насипа

 • изготвяне и полагане на отводнителни елементи и различи видове асфалт според вида на шосето 

 • строителство на бордюри от бетон, отводнителни улеи и ограждения 

 • поставяне на пътна маркировка и пътни сигнализации 

 • поддържане на общинска и републиканска пътна мрежа 

 

Пътни настилки

     Пътната настилка е основополагаща за изграждането на пътищата и пътната инфраструктура. В пътното строителство едно от основните изисквания за пътната настилка е да се приведе в по – приветлив вид в населените места, съобразено с градската среда. То е пряко свързано със заобикалящата го среда и поради тази причина участват ландшафтни архитекти и урбанисти.
Пътните  настилки най – често имат асфалтово и бетоново покритие – нарича се съответно асфалто – или циментобетон. Уплътнението и равността на пътя се постига от валяците, които обработват асфалта, докато пътната фреза служи за коригирането и изравняването му.
Асфалтирането на пътя се извършва след инфраструктурното строителство, направата на асфалтовата смес, подготовката на цялата дейност и подготовката на основата.

Контрол на пътното строителство

      Дейността на пътния контрол се осъществява  чрез извършване на проверки относно създадената организация и даване на указания. Предмет на проверките са безопасността на движението, взаимодействието с МВР и други институции и държавни учреждения, професионалната квалификация и разпорежданията за пътен контрол. Ръководството, контролът, оценяването и помощта на дейността по пътен контрол включва и даване на указания при извършване на проверки на непосредственото изпълнение на пътния контрол.

Геосинтетика на пътното строителство

     Чрез включването на геосинтетични продукти, изпълняващи разделителни и стабилизиращи функции, може да се постигнат оптимизирани технически решения с подобрени експлоатационни показатели и дори намаляване на дебелината на скъпите минерални пластове. Ако почвата няма достатъчна носимоспособност, може да се използва геосинтетична армировка за нейното стабилизиране.

     Пътното строителство е сложен процес, който обединява множество дейности. Благодарение на напредналите технологии и технологични процеси, днес имаме възможността много по-бързо и прецизно да развиваме безопасна пътна мрежа. В днешни дни експлоатацията на пътната мрежа е с много по-голям интензитет в сравнение с всяка предходна година, а това налага въвеждане на иновационни технологии за развитие и устойчивост.