В складова среда всеки сантиметър от сградата трябва да бъде внимателно планиран, за да се спазват правилата за сигурност и безопасност. Вашите складови маркировки са ключови за това – те очертават структурата и вътрешния поток на трафика в целия склад, а също така, са ефективен метод за очертаване на опасностите и ясно информиране на складовите работници.


Кои области на вашия склад се нуждаят от полагае на пътна маркировка? Необходими ли са конкретни маркировки на определени места? Този казус ще бъде обстойно разгледан в тази статия.

Жълти линии - за регулиране на потока на пешеходния вътрешен трафик

Ясните маршрути за пешеходен трафик, както и маршрутите за мотокари и малки транзитни превозни средства трябва да бъдат ясно маркирани, така че персоналът да може безопасно да се ориентира в натоварена работна среда.

Пътищата за пешеходен трафик и трафик на превозни средства трябва да бъдат разделени и маркирани с жълти линии. Можете допълнително да персонализирате маркировките. Можете да ги разграничите като използвате пешеходна иконография. Примери за пешеходна иконография са пешеходните пътеки, различните ограничителни и предупредителни знаци, изобразени върху платното за движение.

Бели маркировъчни линии - за обозначаване на зони за съхранение на оборудване и складиране на палети

Независимо дали става въпрос за определени зони – като зони за съхранение на палети или за общи стелажни маркировки, белите линии се използват, за да поддържат съхраняваното оборудване безопасно и подредено. Белите линии могат да се използват за обособяване на малки и големи отделения за съхранение на определени материали и елементи.

Мобилните клетки за съхранение например, трябва да бъдат позиционирани заедно в една определена секция. Същото важи и за многоетажните стелажи и зоните за съхранение на палети – всички те могат да бъдат ясно разделени с бели линии. 

Жълто-черни линии - маркировки за повишено внимание

Диагоналните черно-жълти линии обикновено се използват за посочване на опасни зони в складовете. Незабавно привличащ вниманието, този модел може да се използва за маркиране на редица опасности в целия склад. Примерите за употреба включват:

  • електрически станции и кабелиране,
  • бързоподвижни машини и оборудване,
  • повдигнати платформи,
  • опасност от падащи материали.

Тук трябва да се отбележи, че червено-белите линии също могат да се използват като маркировки за безопасност. Силно препоръчително е да използвате само един вид обезопасяваща маркировка, за да сте сигурни, че няма да объркате работниците си. Основен принцип на маркирането на склада е да се поддържат прости и ясни указания.

Използвайки твърде много различни видове маркиране, рискувате да направите нещата твърде сложни, което възпрепятства цялата цел. Професионална компания за полагане на пътна маркировка на добра цена, като Елит пътна сигнализация, може да ви помогне да планирате просто и ефективно оформление на маркировката в склада.

Сини, зелени и черни линии - използват се за обозначаване на суровини, работа в процес и готови стоки

Тук също е желателно да изберем само единия цвят. Ако имате нужда от допълнително разделение е по-добре да се добавят иконография, текст, знак или надпис. Претрупването с маркировки и цветове, даващи специфични обозначения може да възпрепятства работния процес. Объркването на работниците и усложняването на вътрешната организация може да доведе до значителен спад в производителността, което може да измести крайните срокове за изработка.

Пътна маркировка против плъзгане и пързаляне

Когато маркирате пода на вашия склад, трябва да се обмисли полагането на нехлъзгаща се повърхност, за да се гарантира, че подът на склада остава безопасен дори когато е мокър. Това е особено важно за пешеходни зони и зони за движение на мотокари.

Когато маркира пода на вашия склад, екипът на Елит пътна сигнализация също ще инсталира противоплъзгаща се настилка навсякъде, където е необходимо, осигурявайки желаната безопасност за вашите работници.

Стрелки, знаци, иконография

Тези маркировки на линии се използват за изразяване на посока, предаване на важна информация или допълнително пояснение при експлоатацията на определени области. Обикновено е най-добре да се придържате към един цвят за тях (често жълт), тъй като най-лесно ще привлича вниманието на работниците.

Маркировки като тези могат да допълват други характеристики – означаване на пореден номер за паркоместа, допълнително означаване на съпътстващ знак СТОП или  указателна табела за ИЗХОД. Така или иначе, това са ключови маркировки, които трябва да се планират заедно с маркировките на линиите, засегнати в тази статия.