В тази статия ще обърнем внимание на безопасността на пътя. Кои са правилата и средствата за пътна безопасност и сигурност? Каква е ролята на пътната сигнализация и как спазването й може да спаси човешки животи? Кого да потърсим в зависимост от ситуацията? Основен приоритет на всички автопроизводители, институции и държави е да се съхрани живота и здравето на всички участници в движението. Средствата за пътна сигнализация се развиват успешно като имплементират интелигентни системи за пешеходци, осветление и видеонаблюдение.

Намаляване на пътните инциденти

Пътната безопасност е основен приоритет в планирането, изграждането и експлоатацията на пътната инфраструктура. Въпреки, че предприетите досега действия са резонни и ефективни, броят на пострадалите при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз остава твърде висок – над един милион произшествия годишно са причина за повече от 40 000 смъртни случая и над 1,5 млн. травми. 

Поведението на участниците в движението по пътищата е главната причина за смъртните случаи – превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици, умора, неизползване на предпазни колани или защитни каски и други. Отговорността на участниците в движението е към себе си и към всички останали.

Пешеходците са участници в движението

Една четвърт от загиналите са пешеходци. Колкото по-натоварено е движението, толкова по-голям е и рискът за пешеходците. В изграждането на нови булеварди с повече от две пътни ленти е добре да се предвижда изграждането на подлези и надлези. Голяма част от пътнотранспортните произшествия с пешеходци са предотвратими. 

Като участници в движението, които не управляват превозно средство, те не са защитени по никакъв начин и нямат системи за безопасност. Те също трябва да се съобразяват със знаците и да внимават не по-малко от водачите. Проблемът може да се крие и в неясна пътна маркировка на пешеходна пътека, липса на пътен знак или липса на улично осветление. Затова все по-често забелязваме ново оборудване по пешеходните пътеки – осветление на знаците и мигащи светлини на пътната настилка. Когато се натъкнем на авария или неизправност, която може да застраши участниците в движениети, е добре да подадем сигнал на отговорната институция.

Какво да правим при инцидент

Независимо дали сме участници или свидетели в ПТП е важно да се притечем на помощ и да вземем нужните мерки. Най-важно е да повикаме бърза помощ. Ако има щети, които не позволяват на автомобилите да напуснат пътната лента се обадете на пътна помощ. Те често работят денонощно и в рамките на половин час могат да бъдат на място. 

В случай, че аварирате поради неизправност на автомобила също трябва да използвате своите лични средства за сигнализация – знак и светлоотразителна жилетка.  Ако състоянието на превозното средство позволява, пуснете аварийните светлини. На места, където видимостта е ограничена е абсолютно задължително да вземем мерки докато чакаме помощ или репатрак

Част от най-често срещаните причини, довели до настъпване на пътнотранспортни произшествия са:

  • несъобразена скорост;
  • отнемане на предимство;
  • рисково изпреварване;
  • употреба на алкохол или наркотици;
  • разсейване,
  • липса на пътен знак,
  • неясна пътна марковка.

Шофирането с превишената скорост е един от най-големите проблеми за безопасността на пътя, защото многократно увеличава риска от злополука. Тя е главната причина за около 1/3 от катастрофите с фатални последствия. Бъдете отговорни и разумни.