В тази статия ще обърнем внимание на безопасността на пътя. Кои са правилата и средствата за пътна безопасност и сигурност? Каква е ролята на пътната сигнализация и как спазването й може да спаси човешки животи? Опазване на живота и здравето на хората, участващи в пътното движение, е от приоритетно значение днес за страните от целия свят. Големият брой на загиналите от пътнотранспортни произшествия налага отново особено внимание към проблемите на пътната безопасност и от разширяване на международното сътрудничество в тази област.

Колко важна е безопасността на движение

Пътната безопасност е основен приоритет в планирането, изграждането и експлоатацията на пътната инфраструктура и всеки има роля за нейното повишаване. Въпреки че предприетите досега действия са ефективни, броят на жертвите при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз остава неприемливо висок – над един милион произшествия годишно са причина за 43 000 смъртни случая и 1,7 млн. травми. Поведението на участниците в движението по пътищата е главната причина за смъртните случаи – превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици, умора, неизползване на предпазни колани или защитни каски и други. Отговорността на участниците в движението е към себе си и към всички останали.

Една четвърт от загиналите са пешеходци. Колкото по-натоварено е движението, толкова по-голям е рискът за пешеходците. В изграждането на нови булеварди с повече от две пътни ленти е добре да се предвижда изграждането на подлези и надлези. Голяма част от пътнотранспортните произшествия с пешеходци са предотвратими. Като участници в движението, които не управляват превозно средство, те не са защитени по никакъв начин и нямат системи за безопасност, които да ги пазят от по-сериозни наранявания. Те също трябва да се съобразяват със знаците и да внимават не по-малко от водачите.  Проблемът може да се крие и в неясна пътна маркировка за пешеходна пътека, липса на знак или липса на улично осветление.

Някои от основните причини, довели до настъпване на пътнотранспортни произшествия са:

  • – несъобразена скорост;
  • – отнемане на предимство;
  • – рисково изпреварване;
  • – употреба на алкохол или наркотици;
  • разсейване.

Превишената скорост е една от най-големите заплахи за пътната безопасност, защото силно увеличава риска от злополука. Тя е основна причина за около 30 % от смъртоносните катастрофи.

Елит пътна сигнализация” ЕООД е лидер в областта на  качественото проектиране, производство и монтаж на средства за организация и безопасност на движението. Свържете се с нас ако имате въпроси или нужда от консултация относно предлаганите от нас услуги.