You are currently viewing Значение на правилната маркировка на паркинга

Всеки шофьор, велосипедист и пешеходец разчита в голяма степен на пътната маркировка, за да бъде в безопасност. Но какво е значението на правилното маркироване и разчертаване на паркингите?

В тази статия ще проучим защо подходящите маркировки за паркинг са от определящо значение и какви са вашите отговорности като собственик или управител на паркинг.

Защо маркировката на паркинга е важна?

Паркингите имат няколко правила за участниците в движението и пешеходците. Те са важни за да може да се спазва реда и да се сведат до минимум произшествията. На паркингите винаги има много пешеходци, защото това е мястото, на което шофьорите напускат своите автомобили. Предимствата, които добрата сигнализация осигурява на паркинг пространствата са следните:

  • Скоростта на движение в паркинг зони е много ниска – за да се предотвратят наранявания и щети на имущество, паркингите са зони, където трафикът трябва да бъде бавен, контролиран и добре насочен. Като такива, шофьорите ще разчитат в голяма степен на маркировка и знаци;
  • Намаляване на произшествията – пряката полза от добре контролирания трафик, по-ниските скорости и ясните инструкции по отношение на движението;
  • Разпределение и организация – без маркировка, паркинг помещенията ви вероятно биха представлявали една хаотична и опасна маса от превозни средства, без никакъв ред;
  • Паркингът създава първо впечатление – експертно маркиран паркинг улеснява много посетители на даден обект или сграда. Това показва, че ви е грижа за тези, които посещават вашия бизнес или дом и тяхната безопасност.

За да са максимално функционални през цялото време, паркингите изискват персонал, който да го поддържа.

Какви са отговорностите ви, ако менажирате паркинг?

Собствениците или управителите на паркинги имат отговорност да гарантират, че паркингът е безопасен за посетителите. Зоните за паркиране трябва да са безопасни и подходящи за използване, с достатъчно място за автомобилите. 

Един от начините да гарантирате изпълнението на вашите задължения е да използвате услугите на професионална фирма за пътна маркировка, която може да гарантира безопасна и висококачествена маркировка.