Пътните знаци са основния метод за предоставяне на важна информация по магистрали, улици и странични пътища, обаче повечето хора не им обръщат достатъчно внимание. Представете си обаче хаоса, който би настъпил, ако не бяха поставени табели за скорост или липсваха предупредителни знаци и табели.

В случай, че забележите повреден или липсващ знак или сте замесени в щетите, ще трябва да се предприемат необходимите действия, за да се гарантира безопасността на всички.

Какво да направя, ако повредя пътен знак?

Пътните знаци могат да паднат по много причини. Интензивното време може да повреди табелите, a понякога и вандали могат да ги откраднат. Най-често обаче превозните средства удрят знаците и ги свалят.

Ако забележите знак или табела на земята или изцяло липсващи такива, трябва да докладвате, независимо кой е извършителят. Най-общо казано, трябва да се свържете с местното бюро за благоустройство, КАТ или общината. В различните държави могат различни органи и институции да бъдат отговорни за състоянието на пътната инфраструктура. Всеки е длъжен да се знае към кого да се обърне в района, в който пребивава.

Като алтернатива можете да се обадите на местния номер за спешни случаи и да съобщите за забелязаната от вас нередност. След това диспечерът трябва да знае с коя агенция да се свърже.

Ако сте отговорни за удрянето на знак, ще трябва да докладвате за това, точно както ако сте ударили друга кола или човек. Местните разпоредби и закони ще определят дали ще трябва да платите за ремонта или не, но трябва да поемете отговорност. Правните проблеми, до които биха довели тези действия, могат да са по-тежки.

Вашата застраховка може да плати част от разходите за подмяна. Отново трябва да се обадите на местния номер за спешни случаи, за да съобщите за това, ако не сте сигурни кой публичен орган отговаря за управлението на съоръженията за пътна сигнализация..

Можете ли да изпаднете в беда, за това, че сте ударили знак?

Удрянето на пътен знак обикновено се счита за нарушение при движение, въпреки че не е толкова сериозно, колкото удрянето на пешеходец или друго превозно средство. Когато се обадите, за да докладвате щетата, ще да се наложи да се сблъскате с правоприлагащите органи и въпросът дали ще бъдете обвинен ще зависи от ситуацията.

Ако сте загубили контрол поради парче лед или сте се ударили знака поради невнимание, може да ви бъде издаден акт за невнимателно шофиране, което обикновено носи глоба.

Въпреки това, ако сте шофирали непредпазливо или опасно, може да ви бъдат повдигнати допълнителни обвинения. Глобите за опасно шофиране са по-високи от тези за превишена скорост, така че можете да платите 1000 лева или повече. Освен това, можете да изгубите своето свидетелство за управление на МПС за дълъг период от време.

Инцидентите с удар и бягане се приемат много по-сериозно. Ако ударите пътен знак и след това напуснете мястото на произшествието, ще бъдете изправени пред по-тежки обвинения. Дори и никой да не е пострадал, напускането на местопроизшествието може да ви струва скъпо и да има правни последствия.

Ако са ви ограничени мобилните услуги или нямате телефон, трябва да намерите място, откъдето да се обадите незабавно. Обяснете защо сте напуснали местопроизшествието и предложете да се върнете или да се срещнете със служител в местното полицейско управление.

Колко струва замяната на знак?

Цените на знаците варират. Обикновено се определят от размера и типа на поръчката. Някои по-големи табели, като тези на магистратите могат да струват повече. Понякога на един стълб има повече от един знак.

Ако смяната е спешна, то вие ще трябва да заплатите допълнителна такса за приоритизирано обслужване.

Кой носи отговорност за уличните знаци?

Най-общо казано, правителството отговаря за пътните знаци, табелите, маркировката и останалите средства за пътна сигнализация. Местните градски знаци се поддържат и обновяват от общината. Магистралните знаци са отговорност на областния транспортен отдел.

Има обаче изключения от правилото. Строителните компании обикновено носят отговорност за обезопасяването и сигнализацията там, където строят. Понякога те имат ангажимент към организацията на движението година след приключване на строежа.

Нуждаете се от улични знаци за вашия затворен комплекс и паркинг?

Ако развивате общност и се нуждаете от съоръжения за контрол на трафика, свържете се с “Елит пътна сигнализация”. Ние сме лидери и ветерани в бранша. Нашите служители ще ви консултират и ще ви дадат професионално мнение, според вашия проект.