Регулиране на кръстовища, релсови превозни средства

Пътната сигнализация се изразява в пътните светофари, пътните знаци, пътната маркировка и не на последно място, сигнали за регулиране на движението от оправомощени длъжностни лица. Правилната пътна сигнализация и нейното спазване са от съществено значение за безопасността по пътищата.

За регулиране на движението на пътните превозни средства на кръстовища, пешеходни пътеки, стеснени и други участъци от пътя се използват пътни светофари, които подават сигнали с немигащи или мигащи светлини с червен, жълт и зелен цвят. На кръстовища с интензивно движение могат да се поставят устройства за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал. Друга практика в някои градове преди да светне жълта светлина, зеленото премигва. Това предупреждава  шофьорите, като ги кара да предприемат намаляване на скоростта или да не ускоряват повече.  

Мисията на пътната сигнализация е безопасността.

За регулиране на движението на релсовите превозни средства от линиите за обществен превоз на пътници, се използват пътни светофари с четири светещи полета, които подават сигнали с немигащи светлини с лунно бял цвят на светлината. Значението на светлинните сигнали се определя съобразно разположението на светещите полета.

За предупреждаване на участниците в движението за опасности по пътя, задаване на различни предписания към тях – относно предимството, забраните, прилагането на специални правила, действията със задължителен характер, за указване на направления, посоки, обекти, както и за даване на различна допълнителна информация за улесняване на участниците в движението. На пътищата се поставят необходимите пътни знаци, допълнителни табели и други средства за сигнализиране.

Какво трябва да запомним?

За насочване на движението на пътните превозни средства и на пешеходците по пътя, за отбелязване на площи от платното за движение, на обекти, намиращи се в опасна близост до платното за движение, за даване на полезна информация на участниците в движението върху платното за движение и обектите, се поставя съответната пътна маркировка.

При неизправност на светофарните уредби, по закон, трабва да се спазват знаците за предимство на кръстовищата, но на някои кръстовища в по-натоварените часове, това може да причини задръствания. В този случай организацията се поема от упълномощено лице – регулировчик. Всеки регулировчик носи задължителни отличителни знаци, по които участниците в движението лесно да го разпознават и добре да го виждат както през деня, така и през тъмната част от денонощието. Регулировчикът ползва стоп-палка и полицейска свирка. Освен сигналите, описани в ЗДвП, регулировчикът може да използва и допълнителни разбираеми жестове за даване на други указания и разпореждания на участниците в движението.

Когато има несъответствие между сигналите на регулировчик и светлинните сигнали или пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със сигналите на регулировчика.

Елит пътна сигнализация