Натовареният пътен трафик може значително да забави транспорта и така вреди на икономиката. Някои предприятията не могат да функционират добре, ако има периодично натоварено движение. Понякога затрудненото движение може да съществува в продължение на много часове без да бъде отчетено от общинските органи. 

Тъй като правителството не може да наеме необходимата работна ръка, за да проверява активно трафика в целия град, трябва да се използват технологични решения, за да решат проблемите със задръстванията. Най-новата технология може да даде възможност на отдела за трафик да разпознава области с натоварен трафик и да вземе необходимите мерки. Ето някои от най-ефективните начини за отчитане на пътния трафик:

Сензори за преминаване

Повечето устройства за отчитане на превозни средства използват тази скорошна технология, за да открият дали автомобилите се движат през определена точка на пътя. Сензорът събира данни и ги изпраща до специален екип, отговорен за организацията на пътя. По-напредналите решения комуникират с контролерите на светофарите. Те обработват данните, които събират локално, или ги предават на централния сървър в центъра за управление на трафика. 

Сензорът в някои случаи може да засече превозно средство, движещо се в определена посока и дори да се използва за предупреждение на водача, ако пътува в забранена посока. Такъв сензор ще помогне на шофьорите да избегнат инциденти, които са основната причина за сериозни задръствания.

Сензорите за преминаване могат да отчитат превозни средства, движещи се по определена лента и да измерват скоростта им. След това отделът за трафик може да използва тези данни, за да определи дали даден район има високо ниво на трафик или ниско.

Радар детектори

Тези устройства също са често срещани детектори за трафик и се предлагат с различни спецификации. В повечето случаи те са монтирани на стълбове и насочени да гледат надолу към платната за движение. Тези детектори могат да определят скорост и разстояние. Освен това те определят колко бързо или колко далеч е превозното средство. 

Радарният детектор може да отчита трафик, като регистрира и скоростта, с която се движи автомобилът. В случай, че има бавно движение, детекторът ще разпознае, че има натрупване в дадения регион. Понякога полицията може да използва радарни детектори, за да арестува или санкционира превишаващи скоростта водачи на превозни средства.

Системи за видеонаблюдение и анализ

Стандартната видео аналитична система е детекторна технология, която стана популярна напоследък. Анализира се видео емисията, след което се прилагат алгоритми за идентифициране на превозни средства, регистрирани в определена област. В зависимост от типа на видео аналитична система, някои могат да класифицират превозните средства, да забелязват необичайно поведение на превозното средство и да разпознава задръстванията. Тези системи могат да работят с всички останали средства за наблюдение и контрол на трафика.

Управлявайте трафика във вашия град

Градът функционира правилно, ако правителството е в състояние да управлява трафика. Бизнесът ще процъфтява в такъв град. Всички местни власти трябва да прилагат механизъм, който да отчита и контролира натовареното движение по пътищата в града. Единственото ефективно средство за контрол на трафика е инвестирането в безупречни системи за отчитане на трафик. Ако искате да сигнализирате за нередности или проблеми в организацията на движението, можете да се свържете с подходящите управляващи органи.