Пешеходците понякога биват пренебрегвани от шофьорите, които гледат само на страната от която очакват движение, докато завиват. Други са разсеяни от смартфони и също могат да представляват заплаха за хората, които преминават през пешеходни пътеки. Нощното време се оказа най-опасният период. Ефективно решение за намаляване на тези трагедии е приемането на системи за заявка за пресичане посредством бутони или сензори. Добавянето на светлоотразителни кабари и осветление на околните пътни знаци допринася за по-добрата безопасност на пешеходците.

Нарастващата смъртност при пешеходците е призив за действие

Преобладаващата част от инцидентите с пешеходци се случват в градски условия. Това навежда експертите на мисълта, че трябва да се поработи повече над организацията на движението на пешеходците. Все по-често забелязваме, че пешеходните пътеки се съпровождат от светофар, който е автоматичен или се активира ръчно. Към оборудването се прибавят и звукови и светлинни сигнали за улеснение на незрящите и хората в неравностойно положение.

Защо пешеходните пътеки с бутони и сигнали са по ефективни?

Системата с бутон за пресичане е съвместима с много видове светофарни уредби и се използва по различни начини в зависимост от натовареността на трафика и инфраструктурното разположение на кръстовището. Системата може да се конфигурира допълнително според измяната на условията или предпочитанията на управляващите звена.

Нужни са само няколко устройства, с които може да се подобри безопасността на всяко кръстовище и пешеходна пътека. Физическият бутон е контролер, който изпраща правилната команда до нужните съоръжения след натискане. Бутоните трябва да бъдат напълно обезопасени и издръжливи на различни атмосферни условия и експлоатация.

Бъдещето е в умните пешеходни пътеки

Смарт технологиите бързо навлизат в употреба, тъй като местните власти все повече интегрират интелигентни системи в пътната инфраструктура. Тази промяна включва използването на електронни комуникационни устройства, които все повече стават част от системите за контрол на движението от съображения за безопасност и икономическа ефективност. Новите системи, които се прилагат в Австрия, използват електронни знаци за пресичане на пешеходци, които заместват бутоните с камери. Тези системи сигнализират в зелено по-дълго въз основа на използването на пешеходна пътека, за разлика от системите с предварително настроен брояч.


Свържете се със Елит пътна сигнализация чрез посочените контакти или ни посетете директно в офиса. Ние ще ви помогнем с професионална консултация как да направите вашата общност по-безопасна с най-съвременните решения за контрол на трафика.