Един от основните приоритети на всеки изпълнител на строителство на обект е да осигури безопасността на работниците и обществеността. През последните няколко десетилетия работните зони са намалили неимоверно смъртните случаи и нараняванията поради правилното разполагане на устройства за контрол на движението като пътни знаци и електронна пътна сигнализация. Ето начини за използване на тези устройства, за да се осигури максимална безопасност в строителна зона.

Привлечете вниманието на водачите

Безопасната строителна зона е тази, която е заобиколена от привличащи вниманието пътни знаци, които ясно информират водачите, че трябва да карат бавно и внимателно. Ако са поставени на правилните места за максимална видимост, стандартните знаци, обозначаващи работа на пътното платно, са ефективни. Шофьорите трябва да са предварително информирани преди да се приближат до работна зона, за да намалят скоростта. Ето пример от многото различни съобщения, които могат да бъдат използвани за предупреждение на водачиите в тези работни зони:

  • Участък от пътя в ремонт (пътен знак А23)
  • Внимание! Влизане в строителна зона!
  • Разрешено само за персонал!

Шофьорите асоциират оранжевия цвят с опасност. Затова е добре да използвате много от тях, без да прекалявате. Струпването на твърде много знаци от едно естество може по-скоро да обърква водачите, отколкото да ги предупреди.

Използвайте светлини във временната организация на движение. 

Мигащите LED светлини помагат да привлечете вниманието на шофьорите и ги предупреждават, за да избегнат опасност. Осветлението може да бъде настроено на различни светлинни сигнали, като мигане или редуване, като за целта се използва дистанционна цифрова технология. Елит пътна сигнализация е водещ разработчик на системи за контрол на трафика, които включват полагане на пътна маркировка и изработка на всички видове пътни знаци и табели.

Поставете знаци за ограничение на скоростта

Знаци за ограничаване на скоростта също трябва да бъдат поставени в строителната зона. Най-ефективният начин за налагане на ограничението на скоростта, без служители за контрол на движението, е използването на електронни знаци за обратна връзка с водача. Важно е също да се монтира информационна табела, която да информира преминаващите за времевата рамка на строителната дейност.

Колкото повече информация давате на водача, толкова по-добре. Поне до определен момент. Намирането на правилния информационен баланс е ключът към ефективната сигнализация за строителни зони, които насърчават безопасността на работниците и водачите. Необходими са поредица от знаци за оптимален ефект и най-голямото внимание.

Заключение

Всяка строителна или индустриална зона се нуждае от определено количество табели и други устройства за контрол на движението, за да се гарантира безопасността на работниците, шофьорите и пешеходците. Ако имате нужда от професионални услуги или консултации, свързани с пътната сигнализация, се обадете на професионалистите от Елит.