Устройства и стратегии за успокояване на трафика

Концепцията за успокояване на трафика съществува от почти век като стратегия за забавяне на шофьорите в жилищни райони. Един от основните начини за постигане на тази цел е чрез знаци и други устройства за движение, като радари и камери. Ето някои от начините, по които успокояването на движението работи за намаляване на шума и замърсяването на въздуха.

Компоненти за успокояване на трафика

Успокояването на трафика е процес, който се основава на проучвания, разработки и монтаж. Инженерите изследват пътната мрежа на всяка община, за да определят кои устройства за регулиране на движението ще работят най-добре на определено място. Общността трябва да зане как работят тези устройства и служителите на закона да прилагат законите за движение, за да работят принципите за успокояване на трафика.

Неравностите, известни като легнали полицаи, се използват по жилищни улици като мярка за успокояване на трафика, за да се осигурят по-ниски скорости. През по-голямата част от двадесети век инженерите проектираха улици с мисъл за шофиране, но сега модерните градостроители се стремят да се погрижа и за гражданите, които не се движат с автомобили.

Инженерите използват различни стратегии за създаване на по-спокойна среда за движение, като стесняване на пътните ленти, като същевременно се добавят места за паркиране, велоалеи и тротоари. По-тесните платна принуждават водачите да обръщат по-голямо внимание на безопасното шофиране. Използването на бариери за създаване на пешеходни зони е друг ефективен метод за успокояване на трафика и безопасност в общността.

Активни знаци и радари

В България има информационни електронни табла, които показват моментната скорост на шофиране и предупреждават, в случай че тя е твърде висока. Тези активни табла често привличат вниманието и имат благоприятен ефект. 

Светодиодите също имат принос за успокояване на трафика. Често скрити пътни знаци или изтъркана маркировка са причини водачите да не забележат пешеходна пътека. LED светлините могат да се монтират на кабари, вкарани в асфалта, на знаците и по ограничителните колове.

 

Други методи за успокояване на трафика

Използват се различни технологии за въздействие върху водачите. Активираните от превозното средство знаци могат да публикуват в реално време предупредително съобщение до шофьорите с превишена скорост.. Камерите по кръстовищата служат като предупреждение за шофьорите, че не могат да се измъкнат при преминаване на червена светлина, ако фотографията показва нарушението. Камерите, инсталирани на кръстовища, са помогнали на местните власти да събират приходи, които не биха могли да бъдат акумулирани през миналия век.

Друг метод за успокояване на трафика е инсталирането на светофари, задействани от сензори, които разпознават скоростта на движение. Тази технология позволява на служителите за контрол на трафика да задават прагове на скоростта за задействане на светлините. Камерите за скорост се използват в Европа за издаване на автоматизирани фишове въз основа на превишаване на скоростта, документирано от камерите. Няколко проучвания показват, че тези устройства за успокояване на трафика са намалили сблъсъците и смъртните случаи в трафика в страните, където се използват.